Kategória: Technologie

Falcovanie

Čo je Falcovanie

Pod falcovaním sa v tlačiarenskej terminológii rozumie skladanie papiera na požadovaný formát. Falcovanie papiera sa vykonáva vo falcovačke pomocou valcov. Falcovačka uchopí tlačovinu a zloží ju pomocou mechanického systému v potrebnej vzdialenosti (v polovici,...