Brožura vs. katalóg

Trh s reklamnými materiálmi teraz ponúka možnosť pripraviť všetko, o čom klient môže snívať a čo navrhne. Tlačiarne z mesiaca na mesiac rozširujú svoju ponuku a prekonávajú sa v nových nápadoch a realizáciách. Najdôležitejšie je, aby sme v úplnom množstve možností, ktoré ponúkajú súčasné technológie, správne vybrali propagačné materiály, ktoré budú pre našu spoločnosť ideálne.

Brouzura tisk

Jednou z hlavných dilem, ku ktorým dochádza pri rozhodovaní o objednávaní propagačných materiálov, je výber medzi katalógom a reklamnou brožúrou. Zdá sa, že je to rovnaký reklamný produkt, ale ich určenie a obsah sú úplne odlišné.

Reklamné katalógy a reklamné brožúry – hlavnými rozdielmi sú:

  1. Určenie – reklamné brožúry slúžia predovšetkým na prezentáciu základných informácií o spoločnosti a jej doterajších výsledkoch, rovnako ako všeobecných informácií o rôznych sortimentoch výrobkov. Reklamné katalógy majú naopak oveľa viac priestoru, čo vám dáva možnosť umiestniť presný opis každého jednotlivého produktu.
  2. Obrazy a grafiky – reklamné katalógy obsahujú oveľa viac obrazov ako textu. Vďaka tomu perfektne predstavujú každý produkt. V brožúrach nájdeme rozhodne viac textu v porovnaní s počtom obrazov a grafík.
  3. Forma odovzdania – firemné katalógy budú užitočné predovšetkým pri jednaniach so zákazníkmi, ktorých zaujíma naša ponuka. Dávajú nám príležitosť poskytnú úplný prehľad našich výrobkov. Okrem toho ich môžeme zaslať poštou našim stálym zákazníkom a informovať ich tým o nových produktoch. Brožúry sú naopak ideálne pre veľtrhy, školenia a obchodné rokovania.

Mnoho podnikateľov si kladie otázku, aké reklamné predmety budú pre ich spoločnosť najlepšie. Pri plánovaní reklamných aktivít je potrebné vziať do úvahy predovšetkým odvetvia, v ktorých spoločnosť pôsobí, publikum a cieľ, ktorý chceme dosiahnuť. Ak chceme oboznámiť našich zákazníkov a potenciálnych obchodných partnerov s našou spoločnosťou, jej úspechmi a spôsobom práce, mali by sme zvoliť reklamné brožúry. Reklamné katalógy sa dokonale osvedčia, pokiaľ chceme presne predstaviť ponuku našich produktov.

Môže sa Vám ešte páčiť...