Čo je Falcovanie

Pod falcovaním sa v tlačiarenskej terminológii rozumie skladanie papiera na požadovaný formát. Falcovanie papiera sa vykonáva vo falcovačke pomocou valcov. Falcovačka uchopí tlačovinu a zloží ju pomocou mechanického systému v potrebnej vzdialenosti (v polovici, tretine a pod.). U jednoduchých tlačovín ako sú letáky, programy, vstupenky, ponuky a pod. sa obvykle falcuje v jednej rovine. Falcovanie do kríža sa využíva na archy papiera, s ktorými sa bude ešte ďalej pracovať a ktoré sa po stranách orežú (knihy, časopisy).

Výhody technológie falcovania

  • ide o ofsetovú technológiu,
  • je možné využiť všetky gramáže papiera,
  • umožňuje plnofarebnú tlač,
  • skladanie letákov do obálok konkrétnej veľkosti,
  • možné využitie rôznych typov papierov aj lesklého kriedového papiera.

Každý priemysel má svoj vlastný, charakteristický jazyk. To isté platí pre polygrafiu. Je plná viac-menej jasných termínov, ktoré ľudia z odvetvia používajú každý deň. Krásnym príkladom je falcovanie – teda zjednodušene povedané ohýbanie materiálu. Čo by ste o ňom mali vedieť? Ako prebieha a prečo sa vykonáva?

V čom spočíva falcovanie?

Falcovanie

Ako sme už spomínali-falcovanie, skrátka to najobyčajnejšie ohýbanie veľkého listu papiera na menšie. Veľkosť môže byť znížená dvoj, troj alebo viacnásobne. Podľa toho, s akou hrúbkou, veľkosťou a typom papiera máme do činenia-falcovania bude vykonávané ručne alebo špeciálnym strojom.

Viazaná kocka – pretože tak sa nazýva stroj – v skutočnosti nie je kockou. V skutočnosti pripomína skôr akúsi lištu: je plochá a podlhovastá. Najčastejšie sa však stáva, že proces prebieha automaticky – prostredníctvom tzv. falcovačky/skladacieho stroja.

Jeden falc znamená, že hárok papiera bol ohnutý v jednom mieste. Používa sa aj pre knihy, letáky alebo zložky. V týchto prvých prípadoch je skrátka vtlačený do obalu. Niekedy môže byť tiež úplne odrezaný.

Najobľúbenejšie druhy falcovania

V tlačiarenských zariadeniach sa môžete stretnúť s mnohými druhmi falcovania, ktoré sa vykonávajú denne. Podľa toho, aký tvar bude mať záhyb, budeme mať do činenia s iným typom falcu.

  • Jednotlivý – používaný napr. pri knižkách, zošitoch atď.
  • Harmonikové – podľa písmena „Z“, najčastejšie sa používa pre letáky a zložky, rovnako ako napríklad menu v reštaurácii.
  • Falcovanie do tzv. „oltára“ – používané najčastejšie pri svadobných pozvánkach. Môžeme pred sebou otvoriť obsah ohnutého papiera.
  • Oválne, teda v podstate zahnutie papiera do rolky.

Aký je rozdiel medzi falcovaním a bigovaním?

Falcovanie sa veľmi často zamieňa s tzv. bigovaním – teda uľahčením ohýbania. S tým sa dá stretnúť aspoň v prípade obálok na listy. Bigovanie je spočíva v tvorbe špecifickej „línie“ ohybu, pozdĺž ktorej potom ohýbame list papiera.

Falcovanie, aj keď znie celkom úžasne a neobvyklé, je v skutočnosti jednoduchá činnosť: ohýbanie. Vykonáva sa ručne, pomocou knihárskej kocky alebo automaticky. Nájde uplatnenie aspoň v knihách, zošitoch, letákoch alebo svadobných pozvánkach.